Knowledge Base

Have a Question?

Før vi begynner å rekruttere
 • Etikk, lover og regler
  • 1.1.1 Definisjon av viktige ord og begreper:
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 1.1.2 Diskriminering
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 1.1.3 Hva kan en rekrutterer spørre om i et jobbintervju?
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 1.1.4 Oppbevaring og bruk av persondata
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 1.1.5 Bruk av personlighetstester
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 1.1.6 Kredittvurdering
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 1.1.7 Vandelsattest
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 1.1.8 Opplysninger om helse
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
 • 1.2 Rekruttering til stillinger i offentlig sektor
  • 1.2.3 Offentlig kunngjøring
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 1.2.1 Kvalifikasjonsprinsippet
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 1.2.2 Offentlig innsyn i søkerlister
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
 • 1.3 Kompetansebegrepet i rekrutteringsprosessen
  • En artikkel om dette er sbnart på vei
2.0 Stillingsanalysen
 • En artikkel om dette er sbnart på vei
3.0 Rekrutteringsmetodikk
 • 3.1 Rekrutteringsmetoder
  • 3.1.1 Hvordan finner vi mulige kandidater?
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.1.2 Hvordan når vi mulige kandidater?
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.1.3 Hvor lang tid har vi på oss før stillingen må være besatt?
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.1.4 Hvordan er markedssituasjonen for den type kandidater vi er på jakt etter?
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.1.5 Hvordan er oppdragsgivers ressurssituasjon?
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.1.6 Ønsker vi at utlysningen av stillingen skal være offentlig?
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.1.7 Hvilken rekrutteringsressurs skal vi velge?
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
 • 3.2 Valg av rekrutteringsmetode
  • 3.2.1 Når skal du bruke de ulike rekrutteringsmetodene?
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.2.2 Databasesøk
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.2.3 Direkte markedssøk – (Search/Executive search)
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.2.4 Annonsering som rekrutteringsmetode
   • 3.2.4.1 Hva er en annonse?
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.2 Valg av annonsemedium
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.3 Annonsering/utlysning av stilling internt
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.4 Nettsteder for gratis annonsering
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.5 Andre gratisløsninger for nettannonsering
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.6 Stillingsportaler
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.7 Annonser i nettaviser
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.8 Fagpresse på nett
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.9 Annonsering i trykte media
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.10 Annonseutforming
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.11 Generell annonseutforming av en stillingsannonse
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.12 Annonsetyper
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.13 Teaserannonse
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.14 Annonseelementene
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.15 Hvordan få oppmerksomhet? (Attention)
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.16 Hvordan skape interesse (Interest)?
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.17 Hvordan få nå noen til å få lyst/ønske seg til å søke stillingen? (Desire)
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.18 Hvordan få nå noen til å søke stillingen? (Action)
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.19 Hvordan gjøre annonsen bedre?
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.20 Sjekkpunkter
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.21 Annonsering for trykk
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.4.22 Nettannonser
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.2.5 Sosiale Medier til rekruttering
   • 3.2.5.5 Tilstedeværelse på sosiale media
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.5.6 Annonsering i sosiale media
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.5.1 Hva er sosiale medier?
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.5.2 Hvorfor bruke sosiale medier i rekruttering?
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.5.4 Gjøre jobben selv eller bruke profesjonelle?
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.5.8 Bruk av sosiale media for støtteinformasjon i rekrutteringsprosessen
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.5.7 Aktivt søk i sosiale medier
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.5.3 Hvordan bruke de sosiale mediene i praksis
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.5.9 Facebook
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.5.10 LinkedIn
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
   • 3.2.5.11 Twitter
    • En artikkel om dette er sbnart på vei
 • 3.3 Kandidatadministrasjon
  • 3.3.1 Kandidatadminstrasjon eller Søkeradministrasjon?
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.3.2 Aktive- og passive kandidater
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
  • 3.3.3 Søknadshåndtering
   • En artikkel om dette er sbnart på vei
4.0 Utvelgelsesprosessen
 • En artikkel om dette er sbnart på vei
5.0 Skjema, maler og sjekklister
 • En artikkel om dette er sbnart på vei
6.0 Ressurser
 • En artikkel om dette er sbnart på vei