Etikk, lover og regler

Du er her:
< Alle emner >

Alle, uansett bakgrunn, kan gjennomføre en ansettelsesprosess, men for å gjennomføre en seriøs og profesjonell rekrutteringsprosess, forutsettes det at vi kjenner gjeldende lover og regelverk, og forholder oss til disse gjennom hele prosessen. I tillegg er det god forretningsskikk å følge de etiske reglene og retningslinjene som gjelder både for rekrutteringsarbeid og ellers i samfunnet.

Å bryte norsk lov er straffbart. De  er imidlertid selvpålagte, og å bryte disse er ikke straffbart på annen måte enn at man bryter vanlig forretningsskikk. I tillegg avslører man seg selv som en useriøs aktør, og man kan gjøre stor skade både på oppdragsgiverens omdømme og ikke minst for kandidaten.  Derfor er det viktig at man alltid har gjeldende lover og regler som bakteppe i arbeidet, og at både kandidat og oppdragsgiver får tydelig informasjon om de etiske retningslinjene man arbeider etter.

De etiske retningslinjene bør blant annet omfatte forhold som gjelder rekruttererens habilitet og integritet i prosessen overfor oppdragsgiver.

I vedlegg 1 finner du et eksempel på etiske retningslinjer for gjennomføring rekrutteringsoppdrag for et rekrutteringsselskap. Dette er selvpålagte retningslinjer for denne virksomheten.

 

Innholdsfortegnelse